NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49€

Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2018 m. gegužės 25 d.

UAB LOCALUS (toliau LOCALS.LT) supranta, kad privatumas mūsų klientams labai svarbus, todėl stengiamės paaiškinti, kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, perduodame ir saugome jūsų asmens duomenis. Ši Privatumo politika taikoma visiems klientams perkantiems parduotuvėje arba elektroninėje parduotuvėje, naudodamiesi kompiuteriu, mobiliuoju telefonu ar planšete.

Svarbu Privatumo politiką atidžiai perskaityti, nes šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami jūsų asmens duomenys. Taip pat svarbu tikrinti, ar Privatumo politika neatnaujinta. Jei Privatumo politiką atnaujinsime, apie, mūsų manymu, esminius pakeitimus jums pranešime iš anksto, jums atsiųsdami el. laišką.

MŪSŲ RENKAMI DUOMENYS:

  • Pirkdami LT elektroninėje parduotuvėje turite susikurti paskyrą, kurioje apie save pateikiate tam tikrą informaciją, savo vardą, pavardę, adresą, gimimo metus, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
  • Jei susisieksite su mumis norėdami aptarti kokį nors produktą ar paslaugą, pateikti užklausą ar skundą, iš jūsų rinksime Tokie surinkti duomenys bus jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, bei, atsižvelgiant į jūsų užklausą, taip pat gali būti prekių pristatymo adresas, el. pašto adresas;
  • Be jūsų teikiamų duomenų, rinksime duomenis apie tai, kokias paslaugas/produktus, kaip ir kada naudojate/perkate iš LOCALS.LT elektroninės parduotuvės. Bei informaciją, saugomą slapukuose;
  • Duomenų apie jus galime gauti iš viešai prieinamų ir komercinių šaltinių (kiek leidžia įstatymai), šiuos duomenis galime naudoti kartu su kita informacija, gauta iš jūsų arba apie Jums pasirinkus prisijungti prie trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, duomenų apie jus taip pat galime gauti iš jų.

JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS:

  • Jūsų pageidaujamai paslaugai ar produktui teikti;
  • Siekdami teikti turinį, paslaugas ar produktus, pritaikytus pagal jūsų poreikius (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
  • Reklamai, , pritaikytoms reklamoms, remiamam turiniui teikti ir reklaminiams pranešimams siųsti (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
  • Rinkai, klientams, produktams ir paslaugoms vertinti ir analizuoti, kad galėtume daugiau suprasti (prireikus naudojant statistinius procesus) apie savo klientus ir jums teikti aktualiausius pranešimus, paslaugas bei
  • Klausti jūsų nuomonės apie mūsų produktus ir paslaugas ir atlikti klientų apklausas (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
  • Norėdami suprasti, kaip perkate/naudojate produktus/paslaugas, kad galėtume pagerinti savo darbo kokybę;
  • Nemokamiems prizams dalyti, prizų konkursams ar pasiūlymams rengti (kiek tai leidžia įstatymai).

Galite pasirinkti, kaip naudojame jūsų duomenis. Galite pasirinkti, ar norite iš mūsų gauti reklaminių pranešimų, iš pradžių juos užsiprenumeruodami ir (jei apsigalvosite) vadovaudamiesi pranešime pateiktomis prenumeratos atsisakymo instrukcijomis.

DALIJIMASIS JŪSŲ DUOMENIMIS

Jūsų duomenis galime atskleisti savo įmonės viduje, atitinkamiems komandos nariams, atsakingiems už: klientų aptarnavimą, teisinius klausimus, finansus, pardavimus, rinkodarą. Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti toliau nurodytiems subjektams, kiek tai būtina norint teikti Paslaugas:

  • Paslaugų teikėjams. Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti atidžiai atrinktoms įmonėms, teikiančioms paslaugas mums arba mūsų vardu, , įmonėms, kurios mums padeda atlikti klientų aptarnavimo veiklą, reklamuoti,

vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas, teikti sąskaitas ar kurios mūsų vardu siunčia el. laiškus. Šie subjektai pagal sutarties nuostatas jūsų duomenis gali naudoti tik tais tikslais, kurie susiję su paslaugų teikimu mums.

  • Kitoms šalims, kai to reikalauja įstatymai.
  • Kitoms šalims, susijusioms su įmonių Jūsų duomenis trečiajai šaliai galime atskleisti įmonių jungimosi, įsigijimo, pardavimo arba bankroto atveju.
  • Kitoms šalims (jums sutikus arba jūsų nurodymu). Be šioje Privatumo politikoje nurodytų atskleidimo atvejų, duomenis apie jus su trečiosiomis šalimis galime bendrinti jums atskirai sutinkant arba to

JŪSŲ TEISĖS

Turite teisę prašyti išsamių duomenų apie mūsų apie jus surinktus duomenis ir prašyti ištaisyti su šiais duomenimis susijusius netikslumus, nesutikti su tvarkymu arba prašyti jį apriboti, prašyti duomenis ištrinti.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų asmens duomenų nelaikysime ilgiau nei būtina jų surinkimo tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad, kai duomenų nebereikės, jie bus sunaikinti arba ištrinti iš mūsų sistemos.

Imamės atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad informacija apie jus, kurią apdorojame ir saugome, būtų paremta šia logika:

  • Apdorojama ir saugoma tokį laikotarpį, kuriuo ji naudojama jums teikti kokią nors paslaugą;
  • Kaip reikalauja teisė arba atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus;
  • Tik tol, kol tai yra būtina jos surinkimo tikslu, jai apdoroti, arba ilgiau, jei tai numatyta galiojančiuose įstatymuose ar statistiniais

SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮSKIEPIAI

LOCALS.LT elektroninė parduotuvė naudoja socialinių tinklų įskiepius (toliau – Įskiepiai). Kai naudojatės paslauga, kurioje yra Įskiepių, informacija iš jūsų įrenginio gali būti tiesiogiai perduodama socialinio tinklo operatoriui. Neturime jokios įtakos Įskiepio surinktiems duomenims. Jeigu esate prisijungę prie socialinio tinklo, naudojama paslauga gali būti susieta su jūsų socialinio tinklo paskyra. Jei sąveikaujate su Įskiepiais, pavyzdžiui, spustelėdami „Bendrinti“, informacija gali būti automatiškai rodoma jūsų socialinio tinklo profilyje. Net jei nesate prisijungę prie socialinio tinklo paskyros, Įskiepiai gali perduoti jūsų IP adresą socialinių tinklų operatoriams. Atsižvelkite į tai naudodamiesi mūsų paslaugomis.